Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 september 2014

Haalbaarheidsonderzoek recreatiepark Duynparc (de Zanderij)

Vlak voor de verkiezingen werd door Van Wijnen Recreatiebouw namens Landal een plan gelanceerd om een recreatiepark te bouwen in het Zanderijgebied. ‘Landal’ overheerste de politieke discussies al snel en duidelijk was dat er bijna net zoveel meningen, speculaties en emoties spelen als er inwoners in Castricum zijn. D66 heeft in het plan steeds kansen gezien, maar ook aangegeven dat het plan op gespannen voet staat met aspecten als natuur, milieu en eerder vastgesteld beleid. Wat ons betreft is de eerste stap om zo’n omvangrijk project te benaderen het opstellen van een goed haalbaarheidsonderzoek.

Die behoefte is de afgelopen tijd alleen maar sterker geworden. Er wordt over het plan veel gespeculeerd; grondposities zouden al dan niet al vergeven zijn, fracties van Provinciale Staten spreken zich uit over het plan, belangengroeperingen roeren zich en de discussie focust zich nu al op de vraag ‘komt Landal er of niet?’. Die vraag wil D66 alleen beantwoorden met een stevige basis. Er is nog veel te veel onduidelijk over het plan. Hoe groot zijn de voordelen eigenlijk? Hoe groot zijn de nadelen eigenlijk? Wat is het geldende beleid precies? Wat zijn de effecten voor natuur en mileu? Wat zijn de juridische haken en ogen? … etcetera etcetera.

D66 heeft behoefte aan inzicht in de verschillende belangen, in geldend beleid, in financiële aspecten, in juridische aspecten, in voordelen en in nadelen. Een haalbaarheidsonderzoek als fundament voor een goed onderbouwde discussie over de vraag of er een Landal-park komt op de Zanderij of niet. En nee: met een stem voor een haalbaarheidsonderzoek wordt niet meteen het park goedgekeurd, met een stem voor een haalbaarheidsonderzoek wordt aangegeven dat we de discussie graag voeren op inhoud in plaats van op onderbuik.