Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 december 2015

Even voorstellen: Jan Schipper

Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering van 25 november is het bestuur vernieuwd. U heeft daarover kunnen lezen in de krantjes en hier op onze website. Tijd om successievelijk de vijf bestuursleden nader voor te stellen. Als eerste de nieuwe voorzitter Jan Schipper.

Je bent een kind van de roerige jaren ’60. Kwam je toen al bij D66 uit?
In het oprichtingsjaar van onze partij was ik als 20-jarige nog niet stemgerechtigd, want nog niet meerderjarig. Maar bij geen enkele verkiezing heb ik ooit anders dan D66 gestemd: de juiste combinatie tussen sociaal en liberaal. Toen in de partij rond de eeuwwisseling de discussie ontstond om wegens gebrek aan belangstelling zich maar op te heffen, ben ik lid geworden: in de hoop keuzestress te kunnen vermijden. Mijn vertrek uit het betaalde arbeidsproces in 2006 vergrootte mijn interesse. Verbijsterd, niet ontgoocheld, bezocht ik mijn eerste AAV: er zaten 4 leden gezellig te kletsen aan een tafeltje in De Kern, alsof ze zaten te klaverjassen.

Waarom dan toch politiek actief?
Ik denk evolutionair instinct: iedereen wil het allerbeste voor zijn kinderen en kleinkinderen, en een veilige en plezierige samenleving is daarbij een essentieel element. Gewoon in het verlengde dus van zwemles, het overhoren van Duitse woordjes en de borgstelling voor de hypotheek. Mijn keuze voor D66 ligt in het verlengde hiervan. D66 heeft relatief het meeste oog voor het algemeen belang op wat langere termijn.

Actief worden voor de fractie lag weer in het verlengde daarvan?
Mogelijk. De toenmalige fractievoorzitter Mariska El Ouni prikkelde mijn nieuwsgierigheid en ik wilde van dichtbij het lokale spel zien. Ik kon mij niet voorstellen dat er in de Raad alleen maar huichelaars, zakkenvullers en domkoppen zouden acteren; het beeld dat op borrelavonden en in de pers, vooral in de ingezonden brievenrubrieken, wordt uitgedragen. In april 2010 vroeg Mariska me technisch voorzitter te willen worden bij de fractievergaderingen.+). Ik denk dat ze gedacht heeft: zitten er in ieder geval ten minste 3 personen aan tafel.

En?
Ik heb 6 jaar meegelopen en kan je geruststellen: er klopt weinig van dat beeld; een beetje naïef misschien en soms te begeesterd door de waan van de dag; bij andere partijen dan. Overigens beloopt het aantal bezoekers van de fractievergaderingen bij ons tegen de 10.
Voor je werk sprak je veel met invloedrijke leiders in de financiële wereld.

Leuk?
Ja. Ik ben van nature erg nieuwsgierig. Als monetair econoom, werkzaam bij een kennis- en opleidingsinstituut in de financiële sector (Nibe/Nibe-Svv), heb ik bij wijze van hobby in de 3 decennia van het neo-liberalisme een gros bankbovenbazen geïnterviewd ‘omdat ik wilde weten hoe het er in die bovenwereld aan toe gaat’. Voor wie ook nieuwsgierig is: www.nibedia.com.

Piet Geerke
22.12. 2015

+) De fractie bestond toen uit Mariska el Ouni en Marcel Steeman, en voorts uit de carouselleden Gerard Blees en Ivor Balke. Als iemand toegelicht wil krijgen wat een caroussellid is, kom ik graag even langs. JS