Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 mei 2016

Even voorstellen: Ivor Balke

Ik hoop bruggen te kunnen bouwen

Tweede generatie, maar geboren (1970) en getogen in, en vergroeid met Castricum: HAVO op het Jac. P. Thijsse, verslaggever bij het Nieuwsblad voor Castricum en sinds april lid van de Gemeenteraad. Van huis uit liberaal, als student getroffen door sociale ongelijkheid. Sinds 1990 lid van D66:“sociaal-liberaal, dat is me op het lijf geschreven”.

 

Wat heb je gestudeerd?

Aanvankelijk aardrijkskunde en geschiedenis aan de lerarenopleiding. Maar bij mijn eerste stage merkte ik al dat ik – hoewel geneigd tot doceren – niet uit het lerarenhout gesneden ben. Na het vallen van de Muur ben ik overgestapt naar Ruslandkunde. Die opleiding was sterk gericht op journalistiek. Dat sprak mij erg aan, terwijl het leren van de Russische taal mij niet gemakkelijk af ging. Omdat ik toen bij het Nieuwsblad van Castricum kon komen werken – ik wilde ook graag mijn eigen broek ophouden – ben ik zo maar de journalistiek ingerold.

Wat doe je nu?

Het Nieuwsblad is, zoals bekend, onderdeel van de TMG en omdat ik al veel met internet bezig was, ben ik na acht jaar als journalist gewerkt te hebben van de lokale redactie overgestapt naar het hoofdkantoor om aan websites te werken. Daar stond ik onder andere aan de wieg van dichtbij.nl. Maar in 2012 ben ik afgevloeid bij een grote reorganisatie en sindsdien werk ik als zzp’er op het vlak van online communicatie.

Je bent al heel lang actief binnen D66. Ook in 2014 stelde je je weer verkiesbaar. Is dat passie, hobby of gewoonte?

Periodes van meer en van wat minder bevlogenheid wisselen zich af. Van huis uit heb ik wel politieke passie meegekregen. Bij verjaardagen was de, landelijke, politiek toch wel het hoofdgespreksonderwerp. Ik herinner me dat ten tijde van de kruisrakettendemonstraties ook scholieren werden opgeroepen te protesteren: op een bepaald uur zouden ze de klas uit lopen. Samen met een vriendje ben ik toen demonstratief in de lege klas blijven zitten tot het einde van het lesuur. Dat is misschien passie. Toen ik echter in 2014 wel ex aequo met Harold Ebels op de derde plaats gekozen werd, maar door een specifieke interne regel niet in de Raad kwam, was ik niet echt teleurgesteld. Ik heb mijn rol als caroussel-lid zonder mokken opgepakt.

Toch een prettiger gevoel nu je als volledig Raadslid naar het gemeentehuis loopt?

Ja, dat kan ik niet ontkennen. En, ik heb dat nooit zo beseft, je wordt ook meteen serieuzer genomen! Niet dat ik zo’n haantje ben, ik ben van nature meer een teamspeler, maar het is gewoon prettiger als er serieuzer naar je geluisterd wordt.

Jouw analytisch vermogen is relatief sterker dan je debating techniek. Waarvoor zou je je sterke punten de komende twee jaar graag inzetten?

Voor het herstel van de goede collegiale verhoudingen in de Raad. Ik denk dat ik inderdaad betrekkelijk goed ben in het op een rijtje zetten van wezenlijke argumenten en qua gebektheid tegelijkertijd niet bedreigend ben. Dat zou wel eens voordeel kunnen zijn bij het herstel van bruggen tussen de fracties. Daarnaast ben ik me zeer bewust dat het niet iedereen meezit in het liberale geweld van tegenwoordig en wil graag een extra oogje houden op de eerste helft van sociaal-liberaal.

Jan Schipper
30 april 2016