Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 juli 2016

Even Voorstellen: Judith Oreel

Interesse alleen is niet genoeg

“In mijn vriendenkring wordt wel over politiek gepraat, maar niet heel vaak en tamelijk vrijblijvend. Geïnteresseerd betekent toch hetzelfde als van belang? Bij het Brexit-referendum bleven heel veel jongeren thuis lekker twitteren. Ik vind dat onbegrijpelijk. Ik heb geleerd dat gratis lunches niet bestaan”. Zo rondt de 22-jarige Judith Oreel ons kennismakingsgesprekje af.

Mijn eerste vraag was waar haar politieke belangstelling vandaan komt.
Bij ons wordt aan tafel heel veel gediscussieerd. Mijn vader is redacteur/auteur in biologische onderwerpen, moeder werkt bij de kinderbescherming, mijn iets oudere broer wordt psycholoog, genoeg klankbord om maatschappelijke visies en ideeën uit te wisselen.

Heb je zelf al een vak of studeer je nog?
Sinds mijn Havo aan het Bonhöffer College heb ik overal rondgesnuffeld – een half jaar vrijwilligerswerk in een natuurproject in Californië, een tijdlang Bestuurskunde, een jaar Pabo in Zwolle, tussendoor ben ik postbezorger geweest, momenteel hulp in de thuiszorg – en in augustus ga ik aan de Hogeschool Utrecht beginnen met C.M.V. Dat staat voor Cultureel Maatschappelijke Vormgeving.

Wat moet ik me daar bij voorstellen?
De uitstroom is nogal breed. Centraal staat het begrip ‘hulpverlening’: sociaal-culturele manifestaties, sociaal-juridische dienstverlening, sociaal-pedagogische hulpverlening en dergelijke.

Gaat het jou – om eens een term uit de sociaal democratie te gebruiken – om de verheffing van het individu, of om de versterking van de maatschappelijke cohesie?
Oei, wat een vraag. Ik denk dat het de interactie is. Ik raakte politiek getriggerd door de TV-serie Borgen: hoe mensen de maatschappij maken en, omgekeerd, door de samenleving worden gevormd. Misvormd misschien ook wel. Naarmate ik daar dan verder over nadacht, en er thuis aan tafel over discussieerde, kwam ik sterker uit op het pragmatisme van D66.

Ons wordt wel opportunisme verweten.
Dat vind ik niet terecht. Van Borgen heb ik opgestoken dat je moet leren compromissen te sluiten. D66 doet dat denk ik meestal heel verstandig. Niet zo op de automatische piloot als andere partijen, en ook minder puur op emotie. Dat deel ik wel met Sander Gundogan uit uw vorige gesprek, al overschat hij denk ik de ratio bij D66. En dat is maar gelukkig ook.

Overweeg je ook actief voor de partij te gaan worden?
Daar denk ik wel eens aan, maar ik ben nog jong. En zoekende.

Aan de lokale politiek heb ik nooit zo gedacht moet ik bekennen. Maar misschien is dat wel de juiste plek om te beginnen. Ik wil in ieder geval maatschappelijk wat meer doen dan een beetje vrijblijvend kletsen zoals veel van mijn leeftijdgenoten.

29 juni 2016
Jan Schipper