Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 juli 2016

Even Voorstellen: Bart Al

Laat de besten besturen

‘Na Brexit vroeg ik me af of de afkeer van de politiek in Nederland ook zo massaal  is. Dat vind ik eng: het maakt het er voor bekwame en integere mensen niet aantrekkelijker op zo veel van hun (vrije) tijd en energie te besteden aan het openbaar bestuur’. Aldus Bart Al, de 33-jarige commercieel medewerker van de Amsterdamse vestiging van een grote Amerikaanse hardware-leverancier.

Zoals gebruikelijk luidde mijn eerste vraag ‘waar komt je belangstelling voor de politiek vandaan en hoe kwam je uit bij D66?’
Je hoort wel eens zeggen dat jonge mensen maatschappelijk onverschillig zijn, maar op de HEAO in Alkmaar – commerciële economie – bespraken we toch wel vaak de ontwikkelingen in de samenleving, waaronder die in de politiek. En daarna is dat in mijn vriendenkring eigenlijk zo gebleven. Niet dat er erg veel actief zijn, maar toch wel alert en betrokken. Zelf vond ik dat te vrijblijvend: als je je instemming of kritiek wilt verkondigen, moet je dat ook laten blijken door – letterlijk – ‘partij te kiezen’ en te gaan stemmen. Bij een opkomstpercentage van 70 denk ik al: 30% van de bevolking heeft geen recht van spreken meer. Ik vind dat treurig.

Waarom D66?
Ik kom uit een ondernemersfamilie en de VVD lag voor de hand. Maar toen ben ik eens naar de verkiezingsprogramma’s gaan kijken en het stemgedrag, en dacht ik: ‘ben ik zó conservatief’? Ik ben wel liberaal, maar ook toekomstgericht en ik heb geleerd oog te hebben voor mensen met minder mazzel. Zo kwam ik uit bij D66. En het gekke is, het gelukkige moet eigenlijk zeggen, dat ik zo’n attitude bij zowel landelijke als lokale D66-ers herkende.

Het laat zich aanzien dat de groep die ‘walgt’ van de politiek zo ongeveer samenvalt met wat jij noemt ‘mensen met minder mazzel’.
Er schijnt een Chinees spreekwoord te zijn dat zegt ‘een mens dat jou om een vis vraagt, kan je beter leren vissen’. Een mens in nood moet, vind ik, worden geholpen, maar hij moet ook leren zichzelf te helpen.

Is dat niet wat badinerend?
Niet per definitie. Is een onderwijzer kleinerend bezig als hij lesstof uitlegt? Als je niets van vissen weet, moet je ook niet voorzitter van de hengelsportvereniging willen worden. We zitten nu voor de finale van het E.K. voetbal. Als je kijkt wat voor types er aanvoerder waren van de landenteams, dan zijn dat niet de hardste lopers of de handigste pingelaars of de mooiste Schwalbers, maar de meest complete spelers. Al in de Griekse oudheid schijnt iemand eens gezegd te hebben: laat het bestuur van de stad aan de besten over. Dat moesten we tegenwoordig ook maar eens doen vind ik.

Jan Schipper

Limmen
9 juli 2016