Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 maart 2017

Grenzen aan cameratoezicht

D66 Castricum kan niet meegaan met de motie over de inzet van (mobiel) cameratoezicht ingediend door Forza, VVD en CDA. Deze motie werd ter stemming gebracht in de raadsvergadering van 9 maart 2017. De motie is wat ons betreft te mager om te steunen en roept geen absolute noodzaak om cameratoezicht uit. Ook zetten wij vraagtekens bij cameratoezicht op zich.

Bij cameratoezicht moet gekeken worden naar de proportionaliteit en subsidiariteit. Oftewel, heiligt het doel de middelen en zijn alle minder zware alternatieven de revue gepasseerd?

Cameratoezicht is een zware inbreuk op de privacy van de inwoners en andere bezoekers van onze gemeente. Zij worden immers in de openbare ruimte constant in de gaten gehouden en de beelden worden opgenomen en bewaard voor analyse. Verder is het geen goedkope maatregel. Als we kijken naar de kosten in andere gemeenten zien we bedragen uiteenlopend van 90.000 tot 1.5 miljoen euro.

Dit zou geen probleem hoeven zijn als cameratoezicht zeer effectief zou zijn. Maar dat is niet altijd even duidelijk. Zeker bij het terugdringen van geweldsdelicten is het niet zeker of cameratoezicht hierbij kan helpen. De politie geeft dit zelf ook al aan voor de gemeente Castricum. Ook kan het lastig zijn om aan de hand van camerabeelden de dader te pakken. Camerabeelden zijn vaak niet van de beste kwaliteit en het slechte licht van de nacht helpt ook niet. Als laatste kan je in deze situatie niet uitgaan van een preventieve werking omdat bij vernieling en geweld in het uitgaansleven vaak alcohol en drugs in het spel zijn wat een meer weloverwogen beslissing tot overtreding in de weg staat. Een potentiële dader wordt dus niet afgeschrikt door de aanwezigheid van camera’s. Met deze onzekerheden wegen de zekere nadelen zwaarder.

Ook maakt de motie niet duidelijk of alle minder zware alternatieven niet werken of überhaupt al zijn geprobeerd. De burgemeester is constant in overleg met politie, horecaondernemers en omwonenden om de huidige situatie te verbeteren en daaruit is vooralsnog niet gebleken dat het enige redmiddel cameratoezicht is. Cameratoezicht kan helpen bij het tijdig reageren van de politie op gaande incidenten, maar wat ons betreft moet het verzoek dan komen vanuit de politie en niet vanuit de raad of dit in Castricum nodig is. De politie geeft aan dat cameratoezicht kan helpen, maar zij hebben niet aangegeven dat het absoluut nodig is.

Verder komt in de motie niet precies het te bestrijken gebied naar voren. Vernielingen en andere incidenten vinden ook, of juist, plaats buiten het uitgangsgebied. Hoe groter het te bestrijken gebied, hoe duurder het wordt en hoe erger de inbreuk op de privacy. Verder is de tijdsduur belangrijk omdat al tijdens het cameratoezicht wel maatregelen moeten worden getroffen om definitief de incidenten terug te dringen. Anders kan het zijn dat, mocht cameratoezicht toch wel tot een reductie leiden, het aantal incidenten weer toeneemt na het beëindigen van het cameratoezicht. Ook betwijfelen wij of het steekproefsgewijs inzetten van een mobiele camera goed geëvalueerd kan worden om te zien of het werkt of niet.

Kortom, de motie is te weinig onderbouwd en roept te veel vragen op om hierin mee te gaan. Ook zien wij, in ieder geval op dit moment, te weinig heil in cameratoezicht in het uitgaansleven. D66 Castricum is dus tegen de motie.

 

Sander Gundogan
Carrousellid D66 Castricum