Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 juni 2017

Divera Borsboom treedt toe tot fractie D66

Divera Borsboom stopt met Castricum Lokaal en stapt over naar de D66 fractie

Toen ik twee jaar geleden als eenmansfractie onder de naam Castricum Lokaal verder ging heb ik in mijn verklaring van toen aangegeven dat ik rustig de tijd zou nemen om mij te beraden op mijn politieke toekomst.

Vele jaren houd ik me al bezig met gemeente politiek. In 2006 wilde ik mijn steentje bijdrage aan de samenleving en ben ik politiek actief worden. Omdat het mij ging om de lokale zaken en zorgen van mensen heb ik me aangesloten bij een lokale partij. En wel bij CKenG. Met hart en ziel heb ik mij vanuit die partij ingezet voor de belangen van de inwoners van Castricum. Eerst als carrousellid, vanaf 2010 ook als raadslid. Ik deed vooral het Sociale Domein, maar ook ruimtelijke ordening, onderwijs, bestuurlijke vernieuwing, afval en milieu.

In 2015 ben ik gestopt als raadslid voor CKenG en als zelfstandig raadslid door gegaan onder de naam Castricum Lokaal.

Nu de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in zicht komen heb ik een keuze gemaakt.

Ik vind het raadswerk nog steeds boeiend om te doen en het is telkens weer een uitdaging om daar een goede bijdrage aan te leveren. Stoppen heeft dus niet mijn voorkeur.
Maar ik acht het niet realistisch om de vierde lokale partij in Castricum op te richten. Dat is een versnippering van energie en de inwoners van Castricum zijn daar niet bij gebaat.

Ik heb mij daarom aangesloten bij een bestaande landelijke partij. En wel de partij die voorop loopt in de campagne en vorige week zijn lijsttrekker al heeft gekozen. En dat is D66.

Eerder ben ik jaren lang lid geweest van D66 en de basisgedachte van die partij spreekt mij nog steeds het meeste aan. Democratische principes met respect voor het individu, eigen verantwoordelijkheid, vrijheid van denken met oog voor de mensen om je heen. En ook aandacht voor energie en milieu. Met D66 ga ik de verkiezingscampagne doen. En ook aan het verkiezingsprogramma lever ik mijn bijdrage.

Dat is ook de reden om nu mijn keuze kenbaar te maken. Zeker na het zomerreces zal de verkiezingscampagne volop van start gaan. Ik vind het belangrijk dat voor iedereen duidelijk is waar mijn affiniteit ligt.

Om de helderheid en transparantie zo groot mogelijk te laten zijn voor iedereen blijf ik tot aan de verkiezingen mijn raadswerk doen, maar dan als raadslid vanuit D66.
Dit betekent dat met onmiddellijke ingang de fractie Castricum Lokaal zichzelf opheft en ik nu in de raad zitting heb als D66 raadslid.

Het zal even wennen zijn voor me om weer binnen het verband van een grotere fractie te werken. Anderzijds betekent het ook een stuk minder werk voor mij. Om dat laatste concreet te maken: Castricum Lokaal zal geen beschouwing inleveren met betrekking tot de Kadernota.

Ik heb een goed gevoel over deze overstap en ik hoop dat de gemeenteraads verkiezingen voor D66 net zo succesvol zullen worden als de Tweede Kamerverkiezingen.

Divera Borsboom, 8 juni 2017