Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 januari 2018

Wethouder Marcel Steeman over Schiphol

Dit jaar moet er een besluit worden genomen over de groeimogelijkheden van Schiphol.
Een deel van de betrokken gemeenten gelooft de geluidsmetingen niet meer.  Ook wethouder Marcel Steeman is kritisch. Bekijk  zijn  reacties die hij voor NOS-journaal via uitzending gemist  of beluister via BNR-radio gaf.
“Ik snap dat Schiphol vooral wil weten wat de gemiddelde overlast is. Maar als er ’s nachts een vrachtvliegtuig overkomt, is het hele dorp wakker.”  … “En dat zie je niet terug in de berekeningen over de gemiddelde overlast.”
Marcel baalt er van dat er al tweeënhalf jaar veel meer nachtvluchten over Castricum komen dan voorheen. Dit hoewel er volgens hem toezeggingen door Schiphol zijn gedaan dat het slechts een paar maanden zou duren. Hij verwacht niet dat er voor 2019 oplossing komt. Zijn vertrouwen in Schiphol is er niet door gegroeid: “Als je als gemeente iets wil doen aan de overlast in je gemeente, ben je in feite machteloos.”

 

Thema

Wonen

De fysieke ruimte voor nieuwbouw in Castricum is beperkt. De gemeente heeft zelf maar heel weinig grond of vrijkomende locaties in bezit om maatschappelijk wensen waar te maken. Onze gemeente is vaak afhankelijk van marktpartijen om de ambities te realiseren. D66 wil in ieder geval de groene ruimte tussen de woonkernen groen houden. Liever inbreiden dan uitbreiden. Liever slim vernieuwen dan volbouwen. Dat vergt creativiteit en inlevingsvermogen. D66 wel mogelijkheden voor het concept van Tiny Houses en zal initiatieven daartoe proberen pragmatisch te steunen. Tiny Houses zijn echter maar één wenselijke woonvorm en niet de enige oplossing voor het tekort aan kleine betaalbare woningen. D66 wil niet bouwen voor specifieke doelgroepen. Een betaalbare en makkelijk toegankelijke woning kan door jongeren, ouderen, mindervaliden of anderen worden bewoond. D66 zoekt naar mogelijkheden om de doorstroming op de huizenmarkt te bevorderen. Betaalbare (huur-)appartementen voor senioren zijn daarvoor één mogelijkheid, maar ook oplossingen als splitsen van woningen of sloop en herbouw moeten besproken kunnen worden. Bij nieuwbouwprojecten moet niet alleen de financiële opbrengst doorslaggevend zijn, maar vooral de kwaliteit van nieuwe woningen. D66 ziet in dat er dan ook soms hoger gebouwd moet worden om voldoende woningen op de schaars beschikbare grond te kunnen realiseren. D66 blijft voortdurend op zoek en in overleg met inwoners, corporaties en ontwikkelaars naar vormen om de woonvoorraad betaalbaar te houden.

Lees meer