Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 maart 2018

Lijsttrekker Marcel Steeman 1 op 1 bij omroep Castricum

Lijsttrekker Marcel Steeman 1 op 1 bij omroep Castricum

Onlangs heeft onze lijsttrekker Marcel Steeman een interview afgegeven aan omroep Castricum in de serie 1 op 1, waarin Peter Raalte en Sander Verschoor afwisselend alle lijsttrekkers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen interviewen.

Dit interview met Marcel wordt vertoond op C-TV en op het Youtube kanaal van omroep Castricum.

Thema

Democratisch bestuur

De burger komt gewoonlijk pas in actie als iets zich in de eigen ’achtertuin’ afspeelt. Reactief dus. Dat kan worden uitgelegd als uiting van vertrouwen, maar D66 denkt dat meedoen beter werkt. Wij willen daarom vaker proactief gebruik maken van goede ideeën en de deskundigheid van de inwoners. Mede met oog op de sociale cohesie is het wellicht beter is dat bepaalde ideeën door de betrokkenen zelf worden uitgewerkt, dat sommige initiatieven door de inwoners zelf worden opgepakt. Daarnaast moeten inwoners natuurlijk op een snelle, directe manier worden geïnformeerd, met name over belangrijke zaken als energietransitie, gezonde financiën, woningbouw en bestuurlijke samenwerking met andere gemeenten. Vooral burgers die direct belang hebben bij bepaalde besluiten, moeten in de gelegenheid worden gesteld mee te praten over de wijze van uitvoering. Wanneer een besluit betrekking heeft op een specifieke buurt of doelgroep dan dienen representanten geselecteerd te worden om rechtstreeks te worden betrokken. Om te zorgen dat bepaalde groepen of individuen burgerfora misbruiken voor hun eigen belangen, zullen de deelnemers geselecteerd worden via loting. Wellicht moet er een pool van mensen worden gevormd waaruit die loting kan plaatsvinden.

Lees meer