Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 16 juni 2018

Reactie D66 fractie Castricum op het voornemen tot vorming van een minderheidscollege in de gemeente Castricum.

De D66 fractie Castricum is steeds voorstander geweest van een transparant en open proces om te komen tot een breed gedragen raadsprogramma en een college met breed draagvlak en een voldoende meerderheid en wij hebben deze opdracht dan ook met vertrouwen verstrekt en helpen realiseren.

D66 is teleurgesteld om te moeten constateren dat die opdracht niet is uitgevoerd en de formateur en de formerende partijen kiezen voor een minderheidscollege. D66 heeft zich bereid getoond om mee te praten bij het samenstellen van een meerderheidscollege, maar is niet in de gelegenheid gesteld dat te doen.

Belangrijke dossiers als de BUCH-samenwerking, decentralisaties in het sociaal domein, de omvangrijke omgevingswet, de druk op de woningmarkt en het woondossier en de hoge ambities op gebied van duurzaamheid eisen de komende jaren stevige bestuurlijke inzet.

D66 hoopt dat het huidige enthousiasme rondom de bestuurlijke vernieuwing zich ook in de moeilijke dagelijkse besluitvorming weet te handhaven.