Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 27 oktober 2018

D66 Castricum trekt steun aan raadsprogramma in.

D66 Castricum kiest voor een open bestuurscultuur op basis van vertrouwen, met ruimte voor debat, met ruimte voor afwijkende meningen en vooral met ruimte voor inspraak, participatie en initiatief vanuit de inwoners. De manier van werken die is ontstaan met het huidige raadsprogramma maakt dat onmogelijk. Daarom trekt D66 Castricum de steun aan het raadsprogramma in.

Het raadsprogramma
In mei zette ook D66 Castricum zijn handtekening onder het raadsprogramma 2018-2022. Ambities op gebied van duurzaamheid, wonen, sociaal domein en kunst en cultuur konden en kunnen nog altijd onze goedkeuring dragen en wij hadden vertrouwen in de torenhoge ambities om inwoners en gemeentebestuur met elkaar te verbinden. Bij de keuze voor een nieuw minderheidscollege in juli hebben wij grote vraagtekens geplaatst. Al na een paar maanden kunnen we zien hoe het raadsprogramma in de praktijk uitpakt: overhaaste besluiten, geen debat in de raad, geen ruimte voor inspraak door inwoners en een college dat voor eigen politiek gewin kiest.

Voornemen: transparantie en duidelijkheid
Bij het vaststellen van het raadsprogramma in mei en bij het aantreden van het minderheidscollege in juli is door alle partijen benadrukt dat er een nieuwe manier van werken zou ontstaan, waarbij de nadruk zou komen te liggen op een open, transparant debat in de raad en van oppositie en coalitie geen sprake meer zou zijn. In het raadsprogramma zijn ambities benoemd die nader uitgewerkt moeten worden door het college en vervolgens aan de gehele raad zullen worden voorgelegd voor besluitvorming. In het raadsprogramma staat helder: “Op dit moment is het niet duidelijk of alle ambities ook uitvoerbaar zijn, dat zal de komende tijd door verdere uitwerking moeten blijken” en “transparantie en duidelijkheid zijn van groot belang. Inwoners zullen al aan het begin bij nieuwe initiatieven betrokken worden”.

Geen recht van spreken
Al enkele maanden na de start van het nieuwe minderheidscollege blijkt de nieuwe werkwijze compleet anders uit te pakken dan was bedoeld. Door collegeleden en een kleine raadsmeerderheid wordt keer op keer herhaald dat over onderwerpen die in het raadsprogramma benoemd staan geen debat meer gevoerd mag worden. In een persbericht stellen de fracties van VVD, CDA, CKenG en Forza zelfs onomwonden dat partijen die een onderwerp hebben onderschreven in het raadsprogramma bij een discussie over dat onderwerp “geen enkel recht van spreken” hebben.

Twee kampen
Zelfs daar waar politieke partijen uitdrukkelijk vragen een onderwerp op de agenda te zetten voor een openbaar debat in de gemeenteraad (over het nieuw bouwen van een supermarkt in Bakkum of de commotie die ontstond naar aanleiding van partijpolitieke uitspraken van wethouder Slettenhaar met betrekking tot de huisvesting van statushouders) is er een krappe meerderheid in de raad die daar overtuigd tegen stemt en elke vorm van openbaar debat blokkeert met als argument ‘het staat in het raadsprogramma, dus het is al voldoende besproken’. Ondanks alle goede voornemens zijn in de gemeenteraad al twee kampen te onderscheiden en groeit het onderlinge wantrouwen. Bovendien is door deze werkwijze geen sprake meer van de zorgvuldige en afgewogen manier van besluitvorming die in het raadsprogramma stond omschreven.

D66 trekt steun in
Die manier van werken is niet de manier van werken waar D66 Castricum zijn handtekening onder heeft gezet. Wij gaan altijd uit van een open bestuurscultuur op basis van vertrouwen, met ruimte voor debat, met ruimte voor afwijkende meningen en vooral met ruimte voor inspraak, participatie en initiatief vanuit de inwoners. Wij hechten grote waarde aan zorgvuldig genomen besluiten, waarbij alle financiële, en maatschappelijke aspecten zijn afgewogen. Nu blijkt dat D66 komende jaren ‘geen enkel recht van spreken’ heeft voor elk onderwerp dat benoemd is in het raadsprogramma trekken wij onze steun aan dat raadsprogramma in. Op die manier onttrekken wij ons aan de verstikkende en gesloten manier van werken die door het minderheidscollege en een kleine meerderheid in de gemeenteraad aan het raadsprogramma wordt gekoppeld en kunnen wij de ambities uit het raadsprogramma op een daadwerkelijk open en verbindende manier helpen waar te maken.

Namens de fractie van D66 Castricum: Mariska El Ouni, Marcel Steeman, Harold Ebels en Ivor Balke.