Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 november 2018

D66 Castricum stemt tegen begroting

D66 Castricum heeft donderdag voor het eerst sinds jaren tegen de begroting voor 2019 gestemd. Voor een constructieve oppositiepartij als D66 is dat een forse stap, maar nadat de gemeenteraad door het aannemen van een tweetal amendementen de reserve Sociaal Domein in een klap uitholde van 5,4 miljoen euro tot een schamele 1,5 miljoen euro hadden we geen andere keus.

De reserve van 5,4 miljoen euro voor het Sociaal Domein is keihard nodig. Ieder kind of volwassene moet, op elk moment in het jaar, de zorg krijgen die nodig is om mee kunnen doen in onze Castricumse samenleving. De reserve is in 2014 ingesteld om incidentele tekorten in de Wmo en Jeugdzorg op te vangen. Uit recent onderzoek blijkt dat bijna 70 procent van alle gemeentes te kort komt op de uitvoering van de Wmo en Jeugdzorg. Dit dreigt nu ook te gebeuren in Castricum.

Steeds meer geld nodig

De komende jaren is steeds meer geld nodig voor Jeugdzorg en Wmo. Onze inwoners worden steeds ouder, de kosten van de specialistische zorg zal toenemen en de gehanteerde tarieven van een aantal gecertificeerde instellingen en jeugdzorgaanbieders staan al twee jaar onder druk en gaan vermoedelijk ook omhoog. Bovendien wordt volgend jaar een eigen bijdrage voor de Wmo van 17,50 euro per maand ingevoerd en op dit moment is nog onduidelijk wat de inhoudelijke en financiƫle effecten zijn voor de gemeente.

Onverantwoorde graai

Door het amendement van CKenG wordt maar liefst 3,7 miljoen uit de sociale reserve gehaald en het voorstel is om dit geld te besteden aan het totale Raadsprogramma 2018-2022, zonder enig plan, uitwerking of onderbouwing. Dit betekent bijvoorbeeld dat het geld besteed kan worden aan bijv. nieuwe lantaarnpalen of het opknappen van voetbalvelden. Ook belangrijk, maar van andere grote dan de volksgezondheid/de zorg. De CDA-fractie stelde voor om 200.000 euro uit de reserve te halen en deze te besteden aan eenzaamheidsbestrijding voor jongeren en ouderen. Ook weer zonder plan en onderbouwing en zonder te kijken wat hier binnen de vijf kernen al aan wordt gedaan door de diverse Stichtingen Welzijn. De amendementen van CKenG en CDA zijn wat ons betreft een volstrekt onverantwoorde graai uit de sociale reserve. Onverantwoord, omdat het kan betekenen dat de noodzakelijke zorg aan kinderen en volwassenen ernstig onder druk komt te staan.

 

D66 staat voor een sociale gemeente, waarin niemand tussen wal en schip valt, waarin iedereen mee moet kunnen doen en de voorzieningen moet krijgen waar hij of zij recht op heeft. Omdat dit in gevaar komt hebben wij op 8 november 2018 tegen de totale begroting 2019 gestemd.

 

Namens de D66 fractie Castricum

Mariska El Ouni, fractievoorzitter