Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 mei 2011 zondag 15 mei 2011

D66 kritisch over bestuursakkoord Rijk & Gemeenten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met de regering een bestuursakkoord gesloten over het decentraliseren van landelijke taken naar de gemeenten. In juni wordt aan gemeenten op een congres gevraagd met dit akkoord in te stemmen. D66 vraagt zich hardop af of het huidige akkoord goed is. Tijdens het raadsplein van 12…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Castricum kritisch over bestuursakkoord Rijk gemeenten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met de regering een bestuursakkoord gesloten over het decentraliseren van landelijke taken naar de gemeenten. In juni wordt aan gemeenten op een congres gevraagd met dit akkoord in te stemmen. D66 vraagt zich hardop af of het huidige akkoord goed is. Tijdens het raadsplein van 12 mei is dit…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 maart 2011

D66 populair bij Castricummers

In Castricum is bij de verkiezingen voor Provinciale Staten goed gestemd op D66. D66 haalde in Castricum 10,3 procent van de stemmen en dat is aanzienlijk hoger dan de landelijke score van 8,3 procent. Het is ook veel hoger dan het resultaat van de provinciale verkiezingen van vier jaar geleden toen de democraten in Castricum slechts…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 18 november 2010

D66 wil geen bezuinigingen op het participatiefonds

Er zijn, mede als gevolg van de economische crisis, in Castricum forse overschrijdingen ontstaan op de uitkeringen en de uitgaven vallend onder het minimabeleid. Hierdoor is een extra beroep gedaan op de reserve Wet Werk en Bijstand met als gevolg een uitputting van deze reserve per 2011. De huidige financiële situatie van de gemeente vraagt helaas ook om…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 8 november 2010

Begroting 2011 een huzarenstukje

Bij de behandeling van de voorjaarsnota was het al duidelijk: de gemeente verkeert in zwaar financieel weer. Waar normaal gesproken mooie plannen worden gemaakt voor de toekomst, heeft de gemeenteraad duidelijke afspraken gemaakt over een groot pakket aan bezuinigingsmaatregelen voor de komende jaren. Helaas blijkt bij de behandeling van de begroting dat die maatregelen nog…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 20 september 2010

Marcel Steeman getrouwd

D66-raadslid Marcel Steeman is in het huwelijksbootje getreden met zijn Marije. Het was woensdag 1 september dubbel feest, want hun dochter Willemijn werd gedoopt.  De familie Steeman had het getroffen, want woensdag was de eerste echt zonnige dag na een hele hoop regen; een cadeautje op zichzelf. Marcel: "Veel mensen, veel lachen, veel plezier,…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 4 mei 2010

Alexander pechtold bezoekt zaterdag winkelcentrum Geesterduin

De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in juni voert D66-lijsttrekker Alexander Pechtold zaterdag naar winkelcentrum Geesterduin in Castricum. De D66-campagnebus arriveert zaterdag 8 mei om 14.30 uur op het parkeerterrein aan de Geesterduinweg en blijft daar een uur. Alexander Pechtold maakt een rondje in het winkelcentrum en elke Castricummer die een…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 3 mei 2010

Coalitie-akkoord ondertekend door VVD, CKenG, CDA en D66

Op dinsdagavond 20 april is het coalitie-akkoord van VVD, CKenG, CDA en D66 in een openbare bijeenkomst gepresenteerd door de onderhandelaars. Na de presentatie werd het akkoord ondertekend door de fractievoorzitters van de nieuwe coalitie: Menno Haga van de VVD, Willem Veldt van CKenG, Wim Swart van het CDA en Mariska El Ouni van D66.…

Bekijk nieuwsbericht