Steun ons en help Nederland vooruit

Even voorstellen

Even voorstellen: Divera Borsboom

‘Ik vind het ook gewoon heel leuk’, antwoordt Divera Borsboom tenslotte op de vraag waarom zij toch zo gek is zó veel tijd in de gemeentepolitiek te steken.

Even voorstellen: Job Admiraal

‘Als links en rechts in de straat het onkruid tiert, word je met slechts je eigen tuintje wieden vrij snel moedeloos’ antwoordt de boomlange (209 cm) Jop Admiraal op de vraag waarom hij vorig jaar lid van D66 is geworden.

Even voorstellen: Kees-Jan Heijdra

‘Vlak voor de vorige Kamerverkiezingen zat ik met mijn dochter van (inmiddels) 15 in de trein van Utrecht naar Amsterdam. Zij vroeg me nog eens de partijpolitieke verschillen uit te leggen.

Even Voorstellen: Lennaert Voortman

Contributie betalen, er bij horen, post krijgen

‘Ik heb een ruk naar rechts gemaakt. Vroeger stemde ik nog op Groen Links. Maar die is toch te links. En de VVD is te conservatief. D66 is de goede partij. Daar wil ik bij horen’.

Even Voorstellen: Bert Roodhof

‘Sinds een paar maanden ben ik lid van D66, omdat ik in deze onrustige tijden niet aan de kant wil blijven staan. Ik heb het verkiezingsprogramma 2014 bekeken en op basis daarvan denk ik dat ik voor 2018 wel een bijdrage kan leveren’. Dat mailde Bert Roodhof (53, gehuwd, 2 kinderen) op 18 januari, opgewekt door de eindejaarswens van het lokale Bestuur aan de plaatselijke leden. Fluks afgesproken dus!

Even Voorstellen: Merel de Jong

‘Je maakt toch deel uit van de samenleving? Nou, dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen!’. Dat is haar (28) eerste zin in het antwoord op de vraag waarom ze vorig jaar lid is geworden van D66.
Al jong had ze die maatschappelijke belangstelling. ‘Toen ik 16 was, las ik in een advertentie in de krant dat de Provincie meer met jonge mensen wilde praten. Ik werd toen lid van Noord-Holland Jong: allerlei debatten, workshops, een studiereis naar Manchester. Omdat na een paar jaar mijn studie alle aandacht vroeg, ben ik afgehaakt. En vorig jaar dacht ik: laat ik zoiets weer eens oppakken. Toen ik wat had rondgekeken, kwam ik op D66 uit.

Even Voorstellen: Lauren Leek

Ze is ons jongste lid; naar leeftijd, bijna 18, zowel als anciënniteit, deze herfst.
Heel bijzonder! Vind je? Ik ben altijd al nieuwsgierig geweest naar wat er in de wereld omgaat. Op de basisschool volgde ik, denk ik, in de krant al de politiek. Wereldpolitiek, landelijk of ook lokaal? De laatste het minst. Tegenwoordig lees ik NRC NEXT. Ons gezin is nogal globally oriënted; sorry, hier in huis is de voertaal Engels, mijn vader heeft mijn moeder meegenomen uit Australië.

Even voorstellen: Nicole Miggels

‘In mijn horeca-tijd was ik dat wel een beetje gewend, maar nu na mijn wereldreis valt me op, dat om mij heen soms zo veel over politiek gezeurd wordt. Er zijn er die nooit gaan stemmen en dan zeg ik: dan moet je ook niet mopperen; hup, doe iets voor de samenleving’. Net terug van een trektocht van 1½ jaar door Australië, Zuidoost-Azië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten, pakt Nicole Miggels (1984) een nieuwe draad op, en daarin past het lidmaatschap van D66.

Even Voorstellen: Dhr. Ipek

‘Ik luister’ antwoordt dhr. Ipek (39) op mijn vraag wat hij denkt, na mijn prevelementje vooraf aan ons gesprek. Hij had me die paar minuten onbewogen recht aangekeken, zonder oogknippering. In niets een Baantjer, Wolff of andere bekende opsporingsheld. Wel al vanaf zijn 19e bij de politie, de laatste 12 jaar bij de Dienst Landelijke Recherche, vestiging Amsterdam en nu in de functie van plaatsvervangend teamleider op een team met 20 rechercheurs.

Even Voorstellen: Bart Al

Laat de besten besturen

‘Na Brexit vroeg ik me af of de afkeer van de politiek in Nederland ook zo massaal is. Dat vind ik eng: het maakt het er voor bekwame en integere mensen niet aantrekkelijker op zo veel van hun (vrije) tijd en energie te besteden aan het openbaar bestuur’. Aldus Bart Al, de 33-jarige commercieel medewerker van de Amsterdamse vestiging van een grote Amerikaanse hardware-leverancier.

Even Voorstellen: Fred Lindhout

…, en de markt met mate
We spraken, sociaal-liberalen immers, over publiek versus privaat. Wat Fred (73) en Hilde Lindhout betreft is het neo-liberalisme in met name de gezondheidszorg veel te ver doorgeschoten. ‘Als ervaringsdeskundige en als oud plaatsvervangend voorzitter van de NFK verwerp ik de idee dat er een ‘markt’ voor gezondheidszorg zou moeten bestaan. Natuurlijk, voor de efficiëntie werkt de markt soms wel heilzaam, maar laten we toch vooral de menselijke waarden boven de economische blijven stellen’.

Even Voorstellen: Judith Oreel

“In mijn vriendenkring wordt wel over politiek gepraat, maar niet heel vaak en tamelijk vrijblijvend. Geïnteresseerd betekent toch hetzelfde als van belang? Bij het Brexit-referendum bleven heel veel jongeren thuis lekker twitteren. Ik vind dat onbegrijpelijk. Ik heb geleerd dat gratis lunches niet bestaan”. Zo rondt de 22-jarige Judith Oreel ons kennismakingsgesprekje af.

De argumenten eerst

‘Juist bij dispuut in kleine kring is het belangrijk dat je eerst uitputtend alle zakelijke argumenten op een rijtje zet, want daar is de kans op besluitneming op basis van emoties het grootst’. Aldus ons jongste politiek actieve lid Sander Gundogan aan het eind van ons Voorstelgesprekje.

Even voorstellen: Ivor Balke

Tweede generatie, maar geboren (1970) en getogen in, en vergroeid met Castricum: HAVO op het Jac. P. Thijsse, verslaggever bij het Nieuwsblad voor Castricum en sinds april lid van de Gemeenteraad. Van huis uit liberaal, als student getroffen door sociale ongelijkheid. Sinds 1990 lid van D66:“sociaal-liberaal, dat is me op het lijf geschreven”.

Even voorstellen: Annelies Schoonderwoerd

Onze fractie-assistent Annelies Schoonderwoerd vond D66 in Chili. In 2008 deed ze in Santiago de Chile haar master onderzoek en ontmoette daar een begeesterende jonge politicus. Deze, Vlado Mirosevic, was toen bezig een sociaal-liberale partij op te richten en testte zijn politieke uitgangspunten en idealen bij iedereen die wilde luisteren. Terug in Nederland viel het Annelies op dat ze veel van wat ze toen hadden ontdekt en bediscussieerd, terugvond bij D66. Nu is ze enthousiast lid bij onze afdeling én buitenlandse vertegenwoordiger van de Partido Liberal de Chile.

Even voorstellen: Marieke Wagensveld

Twintiger nog, en toch al 10 jaar lid van D66. Vier jaar actief zelfs, voor de fractie van Soest, haar toenmalige woonplaats. “In 2006 bungelde D66 tussen regeringsdeelname en opheffen. Ik ben toen lid geworden omdat ik niet zou weten op welke andere partij ik zou willen stemmen. Vervolgens raakte ik geïnteresseerd in de lokale politiek en werd ik ‘burgerraadslid’; dat is vergelijkbaar met carrousellid hier in Castricum. Ik vond het erg boeiend, jammer dat ik dat moest achterlaten”.

Even voorstellen: Jan Schipper

Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering van 25 november is het bestuur vernieuwd. U heeft daarover kunnen lezen in de krantjes en hier op onze website. Tijd om successievelijk de vijf bestuursleden nader voor te stellen. Als eerste de nieuwe voorzitter Jan Schipper.

Even voostellen: Hans van Dongen

Zijn vrouw Maria, al een tijdje lid, kon niet naar de ledenvergadering. Hans wilde wel een kijkje nemen. In wezen al heel lang D66-er. Trouw stemmer, volger ook van landelijke discussies. Maar nooit tijd en gelegenheid om feitelijk bij te dragen. Nu met zijn pensionering in juni, heeft Hans meer tijd om zich in onderwerpen te verdiepen en selectief bij te dragen.

Even voorstellen: Sven Tervoort

Een surprise op de AAV van woensdag 25 november. Zo mag je dat wel noemen, als een fris 19-jarig nieuw lid zich aandient. Natuurlijk werd hij bestookt met vragen. Waar hij allerminst van uit het lood raakte. Een aantal ervan hier op een rijtje.