Steun ons en help Nederland vooruit

Een greep uit het verkiezingsprogramma van D66 Castricum

 • verzet zich tegen iedere vorm van discriminatie;
 • vindt dat bij nieuwbouwprojecten niet de financiële opbrengst doorslaggevend moet zijn, maar dat er ook voldoende sociale huurwoningen moeten komen;
 • wil dat het station Castricum als Intercitystation blijft bestaan en dat de Kennemerlijn weer wordt uitgebreid;
 • verwelkomt de aanstaande Omgevingswet, die de inwoners meer zeggenschap geeft, van harte;
 • houdt bij aanbestedingen in de zorg de deur voor kleinschalige aanbieders open;
 • vindt de energietransitie en de aardgastransitie van groot belang voor de toekomst en is bereid daarin te investeren;
 • ziet de bibliotheek van de toekomst als een kenniscentrum dat functioneert op het snijvlak van educatie en informatie;
 • onderschrijft de uitgangspunten van CaanZee, dus toeristische ontwikkeling op het strand met respect voor mens en natuur;
 • gruwt van cliëntelisme;
 • bouwt niet puur voor specifieke doelgroepen, maar wil levensloopbestendige woningen;
 • wil een geheel andere aanpak van nachtvluchten: in ieder geval geen pretvluchten meer, maar liever helemaal geen vliegverkeer in de nacht;
 • vergeet de mantelzorger niet;
 • bepleit burgerinitiatieven voor kleinschalige woningcoöperaties;
 • vindt dat meer cameratoezicht in uitgaansgebieden niet zal leiden tot meer veiligheid;
 • wil een gemeente waar automobilisten, fietsers en voetgangers zich veilig kunnen verplaatsen;
 • let scherp op behoud van de privacy in het sociale domein;
 • heeft uitgerekend dat goede zorg aan jongeren heel lang meegaat;
 • voorziet op afzienbare termijn een fusie van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH);
 • prefereert bij nieuwbouw inbreiden boven uitbreiden, met respect voor de groene ruimte;
 • heeft oog voor het cultuurhistorisch belang van bijvoorbeeld het Oer-IJ;

Aan het tot stand komen van het verkiezingsprogramma 2018-2022 hebben maar liefst achttien leden van D66 Castricum inhoud gegeven.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018