Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendementen lid Fred Lindhout op concept verkiezingsprogramma 2016 van D66

Amendementen op concept verkiezingsprogramma 2016 van D66
Fred Lindhout – D66 Castricum

Behandeld op gezamenlijke AAV van D66 Noord-Holland en Amsterdam van 12 september.

Eind hoofdstuk 3, na regel 1235:

Toevoegen:  Betere bepaling dekkingsgraad

De meeste pensioenen kunnen op dit moment niet worden geïndexeerd of moeten zelfs worden verlaagd. Hierdoor staat de koopkracht van veel ouderen onder druk, hetgeen ongewenst is. Omdat de resultaten van de pensioenfondsen veel hoger zijn dan de rekenrente moet worden onderzocht of bij het bepalen van de dekkingsgraad niet meer rekening moet worden gehouden met de jaarlijkse opbrengsten. Bijvoorbeeld door uit te gaan van de gemiddelde opbrengst van de laatste tien jaar.

Status: niet aangenomen.

In hoofdstuk 4 bij versterken patiëntenorganisaties:

De regels 2026/2027 veranderen in:

Om de patiëntenorganisaties in staat te stellen hun rol als derde partij volwaardig te kunnen uitoefenen moet hun financiering structureel verbeterd worden. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door een kleine bijdrage per verzekerde hiervoor ter beschikking te stellen. Gezien de omvang van de winst van de ziektekostenverzekeraars kan dat zonder verhoging van de premie plaatsvinden.

Status: aangenomen minus stuk over financieringsbron.

(tekst verkiezingsprogramma vindt u op hier op de site van D66)

Gepubliceerd op 18-09-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018