Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie ‘Losloopgebeid Noord-end’

Coalitiepartners VVD, CKenG, CDA en D66 hebben overeenstemming bereikt over een motie inzake hondenlosloopgebied Noord-End. In de motie wordt het college van B&W gevraagd het besluit om het losloopgebied op te heffen te vernietigen, op zeer korte termijn inzichtelijk maken welke maatregelen nodig zijn om het gebied maximaal open te houden en hierbij input te vragen van alle betrokken partijen. De motie wordt vanavond om 19.30 uur besproken in de raadscarrousel.

Update – Donderdag 20 februari 2014

 

Gepubliceerd op 06-02-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018