Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Raadsprogramma 2018 – 2022

Na de verkiezingen is een informateur benoemd om tot een advies collegevorming en raadsbreed collegeprogramma te komen. Voordat gekeken is welke partijen samen een college kunnen vormen is met alle tien de partijen die nu in de raad vertegenwoordigd zijn, in vijf bijeenkomsten onderzocht of er een raadsbreed gedragen programma kon worden gemaakt. Daarvoor zijn de verkiezingsprogramma’s, de maatschappelijke agenda en de adviezen van de maatschappelijke organisaties gebruikt. Het resultaat daarvan is dit raadsprogramma.

VVD, CkenG, CDA en Vrije Lijst zullen het college vormen. Dit college heeft zich te richten naar de ambities van de raad, zoals in dit raadsprogramma omschreven.

Gepubliceerd op 28-05-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018