Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

Politiek bedrijven is keuzes maken. D66 doet dat al meer dan vijftig jaar planmatig en oplossingsgericht, zonder technocratisch of kilte zijn. Regelmatig komen wij met frisse ideeën en van lukrake fantasieën onderzoeken we eerst de realiteitszin. Wie de moeite neemt dit verkiezingsprogramma door te bladeren zal opmerken dat voor ons geld daarbij lang niet altijd de doorslaggevende factor is. Integendeel, de vijf richtingwijzers van D66 (opgenomen in dit programma) stellen de menselijke rol centraal.

Allemaal meedoen
Toen D66 werd opgericht, lag het openbaar bestuur nog stevig in handen van het zogeheten Maatschappelijk Middenveld: de politiek voelde dichtbij, het beleid was toevertrouwd aan bekenden.
Dat middenveld raakte echter verbrokkeld: het neoliberalisme preekte het ieder-voor-zich, de welvaartsstaat ontfermde zich over ons allen. De financieel-economische crisis van 2008 prikte beide illusies door.
De democratie zelf kwam ter discussie te staan.
In onze democratie heerst vrijheid en gelijkheid: iedereen mag meepraten en iedereen telt mee. Door de explosie van media klinkt de aandacht voor het openbaar bestuur zelfs luider dan ooit. Mooi, maar de daadwerkelijke betrokkenheid laat nog te wensen over. In Castricum besteden bijvoorbeeld slechts enkele tientallen mensen hun (vrije) tijd aan het bestuur van de gemeente.
De burger komt gewoonlijk pas in actie als iets zich in de eigen ’achtertuin’ afspeelt. Reactief dus. Dat kan worden uitgelegd als uiting van vertrouwen, maar D66 denkt dat meedoen beter werkt.
Wij willen daarom vaker proactief gebruik maken van goede ideeën en de deskundigheid van de inwoners.

Gepubliceerd op 07-12-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018