Steun ons en help Nederland vooruit

Economie en ondernemerschap

Volgens ons mag je een gemeente sterk noemen, als de zaakjes financieel en economisch op orde zijn en de inwoners zich veilig en betrokken voelen.

Veiligheid

Als het gaat om veiligheid zet D66 in op samenwerking met inwoners en ondernemers.

Democratisch bestuur

Een gemeenschap kan slechts robuust blijven, als zij erin slaagt de leden betrokken te houden.

Wonen

Liever inbreiden dan uitbreiden. Liever slim vernieuwen dan volbouwen.

Bereikbaarheid en openbare ruimte

Een verlaagd intercitystation is de ideale oplossing.

Milieu & duurzaamheid

Ons klimaat verandert. Dat heeft gevolgen voor wonen en de ruimtelijke ordening in onze gemeente en daarom zijn maatregelen nodig die het voorstellingsvermogen tarten.

Zorg en Welzijn

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving.

Jeugd en Onderwijs

Goed onderwijs is, naast het gezin waarin je opgroeit, de aanjager van kansen en de motor van persoonlijke groei en ontplooiing. Een leven lang.

Sport & Cultuur

Voor jongeren moeten er geen hoge financiƫle drempels zijn om te kunnen sporten of cultureel actief te zijn.

Richtingwijzers D66

Richtingwijzers voor een progressieve sociaal-liberale visie