Steun ons en help Nederland vooruit

Economie en ondernemerschap

Volgens ons mag je een gemeente sterk noemen, als de zaakjes financieel en economisch op orde zijn en de inwoners zich veilig en betrokken voelen.

Veiligheid

Als het gaat om veiligheid zet D66 in op samenwerking met inwoners en ondernemers.

Democratisch bestuur

Het welzijn van onze gemeente vereist een gelijkwaardige manier van samenwerken; een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Wonen

D66 denkt dat Castricum aantrekkelijk en leefbaar blijft door weloverwogen keuzes te maken bij de invulling van de openbare ruimte.

Openbare ruimte

Een breed onderzoek is noodzakelijk, waarbij de verkeersstromen van de gemeente in kaart worden gebracht.

Milieu & duurzaamheid

Discussie over duurzaamheid reikt in onze optiek verder dan puur de ecologie.

Zorg en Welzijn

Volgens D66 mag je een gemeente noemen sociaal als die ruimte geeft aan zijn inwoners om voor zichzelf op te komen.

Jeugd en Onderwijs

Onderwijspartij D66 is van mening dat onze jeugd niet het slachtoffer mag worden van bezuinigingen en ombuigingen.

Cultuur & Vrijheid

D66 meent dat de vindingrijkheid en de innovatieve kracht van de jeugd actief en ruimhartig ondersteunt en stimuleert.

Richtingwijzers D66

Richtingwijzers voor een progressieve sociaal-liberale visie