Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Economie en ondernemerschap

De gemeente spant zich in om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. D66 denkt dan vooral aan kleinschalige bedrijven, die passen in het groene en duurzame karakter. Voor versterking van de lokale economie is goede samenwerking met en tussen ondernemers onontbeerlijk. De rol van de gemeente is om die te bevorderen. Investeren in een gezond ondernemersklimaat betaalt zich immers uit. Met name de regionale acquisitie-inspanningen via het Ontwikkelingsbedrijf NHN zijn daarbij van belang. Zo nodig neemt de gemeente hierin het voortouw door privaat/publieke samenwerking aan te gaan. Het consumentengedrag is fundamenteel veranderd. ‘Beleving’ is het nieuwe toverwoord, want internetaankopen worden eerder regel dan uitzondering. Gezien deze tendens ziet D66 dan ook geen ruimte om nieuwe detailhandel toe te voegen. Zonder ingrijpen zal het winkelbestand in onze gemeente zelfs steeds verder verschralen. Vooral de winkelkernen in Limmen en Akersloot krijgen hier mee te maken. Dat is uiteindelijk fnuikend voor de leefbaarheid. Wij pleiten daarom voor het opstellen van een actieplan om zo een evenwichtig winkelaanbod in de kernen te behouden en waar nodig te concentreren.

Investeren in toeristische sector