Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Milieu & duurzaamheid

Als groene gemeente wil Castricum vooroplopen in de energietransitie. Ondanks uitstekende initiatieven van onder andere CALorie lopen wij nu nog achter in Nederland, terwijl Nederland achter loopt in Europa. D66 wil daarom de Energie Transitie in Castricum drastisch versnellen. Binnen afzienbare termijn zal ook Castricum worden losgekoppeld van het bestaande aardgasnetwerk. D66 zal van initiatiefnemers verlangen dat dit in nieuwbouw meteen wordt meegenomen en actief gezocht wordt naar mogelijkheden en alternatieven om die gastransitie voortvarend in de bestaande bouw te laten plaatsvinden. Daarnaast is het volgens D66 nodig om het aantal zonnepanelen uit te breiden naar 100.000 (25 MW) in 2023, 200.000 (50 MW) in 2030, en 300.000 (75 MW) in 2050. Zonnepanelen op woningen, gebouwen, bedrijven en parkeerplaatsen in de bebouwde kom, op grote stallen, bedrijven en zonneweiden in het buitengebied, dat al verdient door de gemeente gestimuleerd te worden. Maar zonnepanelen alléén zijn niet voldoende voor onze ambitieuze doelstellingen. Naar evenredigheid zouden in onze gemeente voorts een aantal windmolens moeten worden gebouwd. Wij zien echter niet goed in waar er plaats voor zou zijn. Wij voelen daarom veel mee voor de ontwikkeling van de geothermische energie. Refererend aan lokale en provinciale initiatieven, dient de haalbaarheid van geothermische stadsverwarming verder onderzocht te worden. Voor het snel toenemend gebruik van elektrische fietsen zijn betere fietspaden en meer elektrische oplaadpunten nodig. Het gebruik van elektrische - en waterstof auto’s voor lokaal en woon-werk verkeer zal sterk toenemen, met een groeiende behoefte aan oplaadpunten.

Samen werken aan een schoon mileu