Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Jeugd en Onderwijs

Onderwijs is een terrein waar de lokale overheid weinig méér kan bijdragen dan ‘bakstenen’, organisatie en coördinatie. Als landelijke partij kan D66 daarentegen wel bijdragen aan de beleidsontwikkeling. Lokaal ondersteunen wij landelijke uitgangspunten van D66, zoals brede buurtscholen met buitenschoolse opvang, en samenwerking tussen scholen. Voor het jongerenwerk is ons uitgangspunt de jongeren de ruimte te geven die zij zelf zoeken. Soms is dat een hangplek. D66 is voor uitbreiding en verbetering. Om overlast (zwerfafval, geluidsoverlast, baldadigheid) te voorkomen moeten jongerenwerkers actief optrekken. Naast aandacht voor de traditionele jongerencentra Discovery en de Bakkerij in Castricum, Conquista in Limmen en Storey Club in Akersloot, wil het college dat de jongerenwerkers meer ambulant gaan werken in wijken en op straat. Evenwel is voor begeleiding en coaching slechts 40 uur ter beschikking. In andere gemeentes van de BUCH zijn in verhouding meer uren beschikbaar. D66 wil dat de gemeente een extra jeugdwerker faciliteert.

motor van persoonlijke groei en ontplooiing