Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bereikbaarheid en openbare ruimte

Openbaar vervoer speelt een essentiële rol bij het beperken van het wegverkeer. Wij willen bevorderen dat onze inwoners vaker die afweging gaan maken. Belangrijk is dan wel dat station Castricum als Intercitystation blijft bestaan en dat de Kennemerlijn weer wordt uitgebreid. Maar andere vervoersstromen mogen niet worden veronachtzaamd. D66 Castricum is een warm voorstander van een nieuwe aansluiting in Heiloo/Limmen op de A9. Deze zal de overlast op de Rijksweg in Limmen en de Provinciale Weg naar Uitgeest aanzienlijk verminderen. We willen een gemeente waar automobilisten, fietsers en voetgangers zich veilig kunnen verplaatsen, bij voorkeur gescheiden van elkaar. Waar dat niet mogelijk is, zou de veiligheid kunnen worden bevorderd door snelheidsbeperkende maatregelen of door verkeersonveilige situaties opnieuw in te richten. D66 vindt het belangrijk dat omwonenden al in een vroeg stadium bij herinrichtingsplannen worden betrokken. In de afgelopen jaren is er veel gepraat over een tunnel voor auto’s onder het spoor bij de Beverwijkerstraatweg, maar bleek de financiering een sprong te diep. Ter wille van de stationsomgeving als visitekaartje van Castricum heeft D66 daarentegen eerder al gepleit voor een verlaagd spoortraject en een verdiept station.

Maatregelen om verkeersdoorstroming te verbeteren