Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sport & Cultuur

D66 sluit zich aan bij het (de laatste tijd uitgewerkte) idee dat de overheid bijdraagt aan de bekostiging van culturele en sportieve activiteiten als deze bijdragen aan doelen waarvan we vinden dat de overheid daar enige verantwoordelijkheid voor heeft. Die doelen zijn lichamelijke en psychische gezondheid, participatie en zelfredzaamheid, het bestrijden van verveling en daaruit voortkomende overlast en het ontwikkelen van talenten van vooral jonge mensen, maar ook van ouderen. Bij alle activiteiten zou ook gedacht kunnen worden aan de mate waarin ‘Castricum op de kaart wordt gezet’ of leefbaar gemaakt wordt. Goed cultuurbeleid laat zich niet eenvoudig van bovenaf opleggen. Dit ontstaat idealiter door de beoefenaars zelf te verbinden waarbij de grootste spelers de verantwoordelijkheid krijgen om het beleid vorm te geven en uit te dragen. Hiermee beïnvloeden zij de talrijke smaakmakers in onze gemeente en nodigen hen uit in samenwerking. Het faciliteren van deze verbinding is de kerntaak van het gemeentelijk cultuurbeleid.

Faciliteren van de verbinding