Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen

De fysieke ruimte voor nieuwbouw in Castricum is beperkt. De gemeente heeft zelf maar heel weinig grond of vrijkomende locaties in bezit om maatschappelijk wensen waar te maken. Onze gemeente is vaak afhankelijk van marktpartijen om de ambities te realiseren. D66 wil in ieder geval de groene ruimte tussen de woonkernen groen houden. Liever inbreiden dan uitbreiden. Liever slim vernieuwen dan volbouwen. Dat vergt creativiteit en inlevingsvermogen. D66 wel mogelijkheden voor het concept van Tiny Houses en zal initiatieven daartoe proberen pragmatisch te steunen. Tiny Houses zijn echter maar één wenselijke woonvorm en niet de enige oplossing voor het tekort aan kleine betaalbare woningen. D66 wil niet bouwen voor specifieke doelgroepen. Een betaalbare en makkelijk toegankelijke woning kan door jongeren, ouderen, mindervaliden of anderen worden bewoond. D66 zoekt naar mogelijkheden om de doorstroming op de huizenmarkt te bevorderen. Betaalbare (huur-)appartementen voor senioren zijn daarvoor één mogelijkheid, maar ook oplossingen als splitsen van woningen of sloop en herbouw moeten besproken kunnen worden. Bij nieuwbouwprojecten moet niet alleen de financiële opbrengst doorslaggevend zijn, maar vooral de kwaliteit van nieuwe woningen. D66 ziet in dat er dan ook soms hoger gebouwd moet worden om voldoende woningen op de schaars beschikbare grond te kunnen realiseren. D66 blijft voortdurend op zoek en in overleg met inwoners, corporaties en ontwikkelaars naar vormen om de woonvoorraad betaalbaar te houden.

Duurzaam en verantwoord bouwen