Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en Welzijn

Nu de crisis achter de rug is, ontstaat ruimte voor extra aandacht voor diegenen die daar nog niet de vruchten van plukken. Iedereen moet mee (kunnen) doen in onze samenleving. Voor D66 is daarbij de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van mensen het uitgangspunt. Soms hebben mensen daarbij ondersteuning nodig. Het is dus belangrijk dat geld niet in álles het leidend motief is. De zorg kost veel geld en daar moet effectief mee worden omgegaan. D66 is niet principieel tegen een systeem met eigen bijdragen. Wel moeten die draagbaar zijn en blijven, minimaal voor mensen met een kleine beurs. Stapeling van kosten kan betekenen dat men zorg helemaal gaat mijden, wat ongewenst is en maatschappelijk tot juist hogere kosten kan leiden. Armoede – zeker langdurige – is op vele vlakken slecht voor de betroffenen, niet in het laatst voor de gezondheid. Van een welvarende gemeente als Castricum mag worden verwacht dat deze het door het Rijk overgedragen geld ruimhartig voor dit doel wordt ingezet. Om een Verloren Generatie te voorkomen zal D66 binnen het minimabeleid extra prioriteit geven aan het probleem van kinderarmoede.

Nieuwe taken brengen uitdagingen en kansen