Steun ons en help Nederland vooruit

Allemaal meedoen

Allemaal meedoen

In onze democratie heerst vrijheid en gelijkheid: iedereen mag meepraten en iedereen telt mee. Door de explosie van (sociale) media klinkt de aandacht voor het openbaar bestuur zelfs luider dan ooit. Mooi, maar de daadwerkelijke betrokkenheid laat nog te wensen over. In Castricum besteden bijvoorbeeld slechts enkele tientallen mensen hun (vrije) tijd aan het bestuur van de gemeente. De burger komt gewoonlijk pas in actie als iets zich in de eigen ’achtertuin’ afspeelt. Reactief dus. Dat kan worden uitgelegd als uiting van vertrouwen, maar D66 denkt dat meedoen beter werkt. Wij willen daarom vaker proactief gebruik maken van goede ideeën en de deskundigheid van de inwoners.

Het zou beter zijn als bepaalde ideeën door de betrokkenen zelf worden uitgewerkt, dat sommige initiatieven door de inwoners zelf worden opgepakt. Het gemeentebestuur moet niet achterover leunen en wachten op de initiatieven, maar deze stimuleren en faciliteren. De Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt, kan daarbij helpen. Deze dwingt de gemeente om na te denken over zijn eigen rol en de manier waarop inwoners betrokken worden bij planvorming. Niet alleen ruimtelijke planvorming, maar ook die in het sociale domein. D66 zet erop in om niet alleen te voldoen aan de letter van de wet, maar vooral ook aan de geest. De Omgevingswet biedt namelijk grote mogelijkheden om veel samen met inwoners aan plannen te werken of plannen over te laten
aan de inwoners. De Omgevingswet past goed in het denken van D66. Onze wethouder Marcel Steeman heeft – naar grote tevredenheid van de betrokkenen – al volgens de nieuwe wet gewerkt bij de planvorming voor de Zanderij.

Allemaal meedoen

Niemand laten stikken

Duurzaam duurt het langst