Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam duurt het langst

Duurzaam duurt het langst

Ons klimaat verandert. De zeespiegel stijgt en in onze oceanen drijven velden plastic ter grote van landen. We hebben er een zooitje van gemaakt. Ook Castricum heeft de plicht daaraan wat te doen, ook al is die bijdrage op de enorme schaal van dit wereldwijde probleem slechts klein. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor wonen en de ruimtelijke ordening in onze gemeente.

Als groene gemeente wil Castricum ook vooroplopen in de energietransitie. Ondanks uitstekende initiatieven van onder andere CALorie lopen wij nu nog achter in Nederland, terwijl Nederland achter loopt in Europa. D66 wil daarom de Energie Transitie in Castricum drastisch versnellen en dat vergt maatregelen die het voorstellingsvermogen nu nog tarten. We willen het aantal zonnepanelen enorm uitbreiden. Zonnepanelen op woningen, gebouwen, bedrijven en parkeerplaatsen in de bebouwde kom, op grote stallen, bedrijven en zonneweiden in het buitengebied, dat al verdient door de gemeente gestimuleerd te worden.

Binnen afzienbare termijn zal ook Castricum worden losgekoppeld van het bestaande aardgasnetwerk. D66 zal van initiatiefnemers verlangen dat dit in nieuwbouw meteen wordt meegenomen en actief zoeken naar mogelijkheden en alternatieven om die gastransitie ook voortvarend in de bestaande bouw te laten plaatsvinden. Wij voelen daarom veel voor de ontwikkeling van de geothermische energie. Refererend aan lokale en provinciale 21 initiatieven, dient de haalbaarheid van geothermische stadsverwarming verder onderzocht te worden. Naast subsidiƫring van demonstratieprojecten van isolatie, moet de gemeente dit ook doen voor warmtepompen in bestaande woningen en gebouwen.

D66 wil het hergebruik van grondstoffen en producten optimaliseren. Uit de proef 100-100-100 is gebleken dat het mogelijk is om de afval in de gemeente voor meer dan 90% om te zetten in recyclebare stromen. D66 wil de bevindingen uit deze proef snel benutten in de praktijk. Dit vraagt een omslag in denken over afval.

Ook de biodiversiteit staat onder druk. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat, maar gaat helaas sterk achteruit. Lokale projecten die tot doel hebben de biodiversiteit te verbeteren kunnen rekenen op de steun van D66.

Allemaal meedoen

Niemand laten stikken

Duurzaam duurt het langst